• Търсене

  • Избери Превод


Ефесяни 6

Деца, покорявайте се на родителите си [в Господа], защото така е правилно. „Почитай (цени, уважавай) баща си и майка си – това е първата заповед с обещание – за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята.“

Бащи, не дразнете (провокирайте към гняв) децата си, а ги възпитавайте и обучавайте в (учението на) Господа.

Слуги (роби), покорявайте се на своите господари по плът със страх и трепет, с искрено сърце, както се покорявате на Христос – не за пред хората (като човекоугодници), а като Христови слуги (роби), които вършат с радост, от цялата си душа, волята на Бога. Служете усърдно – като на Господа, а не като пред хората, като знаете, че всеки, независимо дали е роб или свободен, ще получи от Господа наградата според доброто, което е извършил.

И вие, (техни) господари, отнасяйте се към тях (робите си) по същия начин и не ги заплашвайте (с физическо наказание), като знаете, че вашият и техният Господ (Господар), Който не гледа на лице (външно положение), e на небето (има власт над всичко и съди безпристрастно).

10 В заключение, бъдете силни в Господа (черпете вашата сила от Неговата сила и мощ). 11 Облечете се в пълното снаряжение (въоръжение, доспехи, броня), за да можете да устоите на дяволските хитрини (стратегии, измами), 12 защото ние не воюваме (не се борим) срещу плът и кръв (срещу хората), а срещу поднебесните духове на злото – началствата, властите, господарите на този свят на тъмнината. 13 Затова облечете цялото Божие снаряжение (въоръжение, доспехи, броня), за да можете да се съпротивите (устоите) в деня на злото (когато злите сили ви нападнат) и като надвиете (над всичко), да устоите. 14 Затова стойте (твърдо на мястото си), като се препашете (стегнете висящите си дрехи) с пояса (колана) на истината, като облечете бронята на праведността (правото стоене пред Бога чрез Исус), 15 като обуете краката си с готовност да благовествате мир (между хората и Бога чрез Исус Христос). 16 Като сте сложили всичко това, вземете щита на вярата (увереността, доверието в Господа), с който можете да угасите всички огнени стрели на злия (Сатана). 17 Сложете си също шлема на спасението и вземете в ръка меча на Духа – Божието Слово, 18 като се молите с постоянство и настойчивост в (чрез) Духа с всякакви молитви и молби по всяко време за всички вярващи 19 и за мен, за да ми бъде дадено слово, за да отворя устата си и смело да разгласявам (разкривам) тайната (мистерията) на благовестието, 20 за която съм пратеник (посланик) в окови (в затвора), да я разгласявам (тайната), както трябва.

21 А за да знаете и вие как съм и какво правя, всичко ще ви каже Тихик, възлюбеният брат и верен служител в Господа. 22 Изпратих го при вас точно с тази цел, за да разберете как сме ние и да утеши (ободри, насърчи, укрепи) сърцата ви.

23 Мир и любов, съединена с вяра, (да бъде) на братята (и сестрите) от Бог Бащата и Господ Исус Христос (Месията, Помазаника). 24 Благодатта (Божието незаслужено благоволение) да бъде с всички, които обичат Господ Исус Христос с неугасваща любов. [Амин (нека така да бъде)!]


Нов Завет, разширен превод (РП)

© Фондация „Съживление“ 2019

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.