• Търсене

  • Избери Превод


Филимон

Павел, затворник за (заради) Христос Исус (Месията), и нашият брат Тимотей

до Филимон, нашия възлюбен съработник, сестра Апфия (жена на Филимон), Архип, нашия съратник (в християнското воюване) и до църквата (събранието) (която се събира) в твоята къща: Благодат (духовно благословение и благоволение) да бъде на всички вас и (душевен) мир (спокойствие) от Бога, нашия Баща, и Господ Исус Христос (Месията).

Благодаря на моя Бог за теб винаги когато те споменавам в молитвите си, защото чувам за любовта ти и за твоята предана вяра, която имаш към Господ Исус и към светиите (християните). (Моля се) вярата, която споделяш с нас, да се прояви в познание (разбиране) на всяко добро (нещо), което е наше [ваше] в Христос. Твоята любов, братко, много ме радва и утешава, защото ободрява (освежава) сърцата (любовта) на светиите (християните).

Затова, въпреки че имам пълното право в Христос да ти заповядам да постъпиш правилно, заради любовта (ми към теб) предпочитам да те помоля – аз, старецът Павел, затворник заради (защото служа на) Христос Исус.

10 Моля те за сина ми (духовния ми син, ученик) Онисим (полезен), когото родих (във вярата, повярва чрез мен), като бях в затвора (окови). 11 Преди той е бил безполезен за теб, но сега наистина е полезен и за теб, и за мен. 12 Пращам го обратно при теб, но това за мен е като да го откъсна от сърцето си. 13 Бих предпочел да го задържа при себе си, за да ми помага (да служи на нуждите ми) вместо теб, докато съм затворник заради благовестието, 14 но без твое желание не исках да правя нищо, за да не вършиш добрината по принуда (да те поставям пред свършен факт), а доброволно (по твоя инициатива). 15 Може би затова той ти е бил отнет за известно време, за да може да ти се върне като твой завинаги, 16 вече не като роб (слуга), а като (много) повече от роб (слуга), като брат (християнин). Той ми е много скъп и вярвам, че ще стане още по-скъп и за теб – и като човек, и като брат в Господа.

17 Така че, ако ме смяташ за съдружник (приятел), приеми го, както би приел мен. 18 А ако ти е навредил (те е онеправдал) по някакъв начин или ти дължи нещо, пиши го за моя сметка. 19 Аз, Павел, пиша със собствената си ръка: „Ще ти се отплатя напълно.“ Да не говорим, че ти ми дължиш своя живот (чрез мен си повярвал)! 20 Да, братко, бъди ми полезен в Господа. Ободри (освежи) сърцето ми в Христос.

21 Пиша ти това писмо, защото съм напълно убеден, че ще изпълниш молбата ми и дори ще направиш повече от това, за което те моля.

22 Същевременно подготви стая за мен (където да отседна), защото се надявам, че ще бъда освободен и ще мога да ви посетя чрез (заради) вашите молитви.

23 Поздрави от Епафрас, затворен заедно с мен в (заради делото на) Христос Исус (Месията), 24 и от Марк, Аристарх, Димас и Лука, моите съработници.

25 Благодатта (благословението и благоволението) на Господ Исус Христос (Месията) (да бъде) с вашия дух. [Амин (така да бъде).]


Нов Завет, разширен превод (РП)

© Фондация „Съживление“ 2019


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *