• Търсене

  • Избери Превод


Филипяни 1

Павел и Тимотей, роби (слуги) на Христос Исус (Месията),

до всички светии в (последователи на) Христос Исус, които са във Филипи, заедно с епископите (надзорниците) и дяконите (помощниците): Благодат (благоволение и благословение) на вас и (духовен) мир от Бога, нашия Баща, и Господа Исус Христос (Месията).

Благодаря на моя Бог винаги, когато се спомням за вас (във всяка моя молитва винаги се моля за всички вас с радост), за вашето участие в (разпространението на) благовестието от първия ден (когато го чухте) и досега. А аз съм уверен, че Този, Който започна във вас доброто дело, ще го завърши до деня (на второто явяване) на Исус Христос. Правилно е да съм уверен за всички вас, защото съм в сърцата ви и сте съпричастни с мен в оковите ми и в защитата и утвърждаването на благовестието. Защото Бог ми е свидетел как копнея за всички вас с любовта на Исус Христос (обичам ви, както Той ви обича)! И това се моля: вашата любов да изобилства повече и повече в (чрез) познание и проницателност, 10 за да се научите да разпознавате това, което е добро. Така ще бъдете чисти (неопетнени) и безупречни до деня на Христос (Неговото второ идване), 11 изпълнени (изобилстващи) с плодовете на праведността (на правото стоене пред Бог и вършене на правда), дадени чрез Исус Христос (Помазаника), за прослава и почит на Бога (Неговото величие да бъде изявено чрез вас).

12 Искам, братя (и сестри), да знаете (да се успокоите), че това, което ми се случи (задържането в затвора), допринесе за по-голям успех (разпространение) на благовестието, 13 защото стана известно на цялата претория (преторианска гвардия, дворцова стража) и на останалите, че моето задържане тук е заради Христос (заради моята служба към Него). 14 Също и повечето от братята в Господа, насърчени от моите окови (затворничество), започнаха по-дързостно (смело) да говорят (проповядват) Божието Слово. 15 Вярно е, че някои проповядват Христос от завист и съперничество (партизански дух), но други го правят с най-чисти намерения. 16 Първите проповядват Христос от желание за спорове, а не от чисти подбуди, като си мислят, че така увеличават тежестта на оковите ми. 17 А последните проповядват от любов, като знаят, че аз съм определен да защитавам благовестието. 18 Но какво от това? При всеки случай – било със задни мисли, било искрено – Христос се проповядва. Затова се радвам и ще се радвам, 19 защото съм напълно уверен, че чрез вашите молитви и изобилното снабдяване на Духа на Исус Христос (Месията) това ще се окаже за моето избавление. 20 Затова с голямо желание очаквам и се надявам, че в нищо няма да се посрамя (опозоря), а с всяка дързост (смелост и откритост), както винаги, така и сега ще се възвеличава Христос (Месията) чрез тялото ми, независимо дали живея или умра.

21 Защото за мен да живея е Христос (Неговият живот в мен), а да умра е придобивка. 22 Ако обаче животът ми тук е плодотворен (за Христос), не зная кое да предпочета, 23 защото съм разкъсван между двете. От една страна, искам да се освободя от плътта и да бъда (с прославеното си тяло) с Христос, защото това е много по-добре за мен, 24 но да остана в тялото си е по-необходимо за вас. 25 Затова съм убеден, че ще остана (на тази земя) с всички вас, за да подпомагам вашия напредък и радост във вярата, 26 за да имате в мен изобилна причина за радост (ликуване) в Христос Исус.

27 Само (като граждани на небесното царство) живейте достойно за благовестието (добрата новина) на Христос, така че независимо дали дойда при вас, или отсъствам, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух (единодушни) и като един се борите за вярата на (в) благовестието, 28 като не се плашите от противниците си. Това ще бъде ясен знак (доказателство и гаранция) за тяхното (предстоящо) погубление и за вашето избавление (спасение). И това е от Бога. 29 Защото ви е дадено не само да вярвате в (да следвате, да се доверявате на) Него, но също и да страдате за Него, 30 като участвате в същата борба, която видяхте аз да водя и която сега чувате, че продължавам да водя.


Нов Завет, разширен превод (РП)

© Фондация „Съживление“ 2019

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *