• Търсене

  • Избери Превод


Колосяни 3

Тогава, щом сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което идва от горе (вечните съкровища), където Христос седи отдясно на Бога. Мислете за небесното (горното), а не за земното (плътското, греховното). Понеже вие сте умрели (за плътското), а новият ви живот е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, вашият живот, се яви (се разкрие) (при второто пришествие), тогава вие също ще се разкриете с Него в слава.

Затова умъртвете земните (греховните) части (желания): блудство, нечистота (морална), похотливост, ниски страсти и алчност, всичко, което е идолопоклонство (обожествяването на аза и на други създадени неща вместо Бога). Заради тези (грехове) се излива гневът на Бога [върху непокорните (синовете на непокорството)], които (грехове) и вие някога вършехте (в които ходехте), когато живеехте в тези грехове. Сега обаче отхвърлете от себе си всички тези неща: гняв, ярост, злоба (огорчение), клетви (клевети), сквернословно говорене! Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли стария човек (греховната ви природа) с неговите действия, 10 а сте облекли новия човек (духовната ви същност), който се обновява към познанието според образа на Създателя му (на новия човек). 11 (В това ново създание всички външни различия изчезват.) Вече не се делим на (няма) гърци (езичници) и юдеи, обрязани и необрязани, варвари и скити (смятани за най-див народ), слуги и свободни. Христос е всичко и във всички (независимо от произхода).

12 Затова, като святи Божии избраници, се облечете с милосърдие, благост (добрина), смирение, кротост и дълготърпение. 13 Бъдете търпеливи (любезни, снизходителни) един към друг и си прощавайте един на друг, ако някой има оплакване срещу някого. Както Господ ви е простил, така и вие трябва да си прощавате един на друг. 14 А над всичко това облечете се с любовта, която е връзката на пълнотата (съвършенството). 15 И нека мирът (душевното спокойствие и единство) на (който идва от) Христос, към който бяхте призовани като части на едно тяло, да владее в (управлява) сърцата ви. 16 Нека словото на (изговорено от) Христос (Месията) изобилно да се вселява (да се установи, да обитава) във вас, като с цялата мъдрост се поучавате и увещавате (наставлявате) един друг с псалми и химни, и духовни песни, като с благодат (благодарност, преклонение) възпявате Бога в сърцата си. 17 И каквото и да вършите – с думи или с действия, вършете всичко в името на (заради) Господ Исус, като благодарите на Бог Бащата чрез Него.

18 Жени, подчинявайте се на съпрузите си, както подобава (е правилно) в името на (заради) Господа. 19 Мъже, обичайте съпругите си и не бъдете груби с тях. 20 Деца, подчинявайте се на родителите си във всичко, понеже това е угодно на Господа. 21 Бащи, не дразнете (провокирайте) децата си, за да не се обезсърчат (не сломявайте духа им). 22 Роби, подчинявайте се във всичко на онези, които са ваши земни господари, като им служите не само привидно, като човекоугодници, а с истинско старание поради вашето благоговение пред Бога. 23 Каквото и да вършите, правете го със старание (от сърце), като за Господа, а не за хора, 24 като знаете, че именно от Господа (а не от хората) ще получите наградата на наследството. На Господа служите (служете)! 25 А този, който върши неправда (безбожни действия), ще получи според това, което върши – Бог е безпристрастен.


Нов Завет, разширен превод (РП)

© Фондация „Съживление“ 2019


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *