• Търсене

  • Избери Превод


Римляни 15

1 Ние обаче, които сме силни (имаме свободата и увереността), трябва (търпеливо) да понасяме слабостите (недостатъците, ограниченията) на по-слабите, а не да угаждаме на себе си (да търсим своето). Нека всеки от нас да се грижи за (да угажда на) ближния си за негово (на ближния) добро и изграждане. Защото и Христос не е угаждал на Себе Си, а както е писано: „Укорите на тези, които Те (Бащата) укоряваха, паднаха върху Мен (Сина).“ Защото всичко, което е било писано в миналото (в Писанието), е било написано за наше поучение, така че чрез твърдостта (търпението) и утехата (насърчението) от Писанието да имаме надежда. А нека Бог на (Който дава) твърдостта (търпението, непоколебимостта) и утехата (насърчението) да ви дава единомислие помежду ви в съответствие с (по примера на) Христос Исус. Така че единодушно (в съгласие) и с една уста (единни) да славите (прославяте) Бога и Бащата на нашия Господ Исус Христос (Месията).

Затова приемайте се един другиго, точно както Христос е приел вас (нас) за слава (прослава) на Бога. Защото ви казвам, че Христос (Месията) стана служител на обрязаните (юдеите) заради (да покаже) Божията вярност, за да се потвърдят обещанията, дадени на бащите ни, а езичниците (народите) да прославят Бога заради Неговата милост към тях (езичниците). Както е писано (в Писанието): „Затова ще Те хваля между народите (езичниците) и ще пея хваления на името Ти.“ 10 И пак (на друго място в Писанието) е казано: „Радвайте се (ликувайте), о, народи (езичници), заедно с Неговия народ.“ 11 И пак: „Хвалете Господа всички вие, племена (езичници), и нека всички народи (езичници) да Го хвалят!“ 12 И още Исая казва: „Ще се яви Есеевият корен“ и „Този, Който ще се издигне да владее над народите, на Него ще се надяват народите“. 13 Нека Бог на (Който дава) надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир (духовно спокойствие) във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да преизобилва (прелива) надеждата ви.

14 Аз лично съм уверен във вас, братя (сестри) мои, че самите вие сте пълни с доброта, изпълнени с всяко (духовно) знание и че можете да се наставлявате (учите) един другиго. 15 Въпреки това, за да ви напомня някои неща, ви пиша по-дързостно (строго, откровено) поради дадената ми от Бога благодат (незаслужен дар, привилегия) 16 да бъда служител на Христос Исус между езичниците и да бъда свещенослужител за Божието благовестие (добрата новина за Христос), за да бъдат езичниците благоприятен (приемлив) жертвен принос (за Бога), осветен (отделен) от Святия Дух. 17 И така, за Божиите неща (служението сред езичниците) аз имам за какво да се похваля в Христос Исус. 18 Защото (разбира се) не бих се осмелил да се похваля за нещо друго, освен това, което Христос (реално) е направил чрез мен (като инструмент в Неговите ръце), за да приведе езичниците в покорност (на Бога, Христос) чрез слово и дело, 19 със силата на знамения и чудеса, чрез силата на Святия Дух. Така че (като се започне) от Йерусалим и дори чак до Илирик напълно съм проповядвал благовестието (добрата новина) за Христос. 20 Обаче имах за цел не да проповядвам благовестието там, където Христовото име вече е било познато, да не би да градя на чужда основа (положена от друг благовестител), 21 а както е писано (в Писанието): „Тези, на които не е било известено за Него, ще видят, и тези, които не са чули (за Него), ще разберат.“

22 Това (да проповядвам там, където не са чули) ме е възпирало много пъти да дойда при вас. 23 Сега обаче, след като няма повече място за моето служение по тези страни и след като съм копнял много години да дойда при вас, 24 се надявам да ви видя, като минавам (през Рим) на път за Испания, и да ми помогнете за пътуването ми дотам (Испания), след като се насладя на компанията ви за малко. 25 Сега обаче отивам в Йерусалим, за да занеса помощ (средства) за светиите (Божиите хора там). 26 Защото от Македония и Ахая благоволиха да дадат известен принос за бедните сред светиите в Йерусалим. 27 Благоволиха, но и (вярващите от Македония и Ахая) са им задължени, защото ако имат дял в техните (на йерусалимските юдеи) духовни благословения, от своя страна са длъжни да им послужат и с материални благословения (средства). 28 И така, когато завърша тази мисия и доставя (в Йерусалим) това, което е събрано, ще мина през вас (в Рим) на път за Испания. 29 А знам, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от благовестието на Христос.

30 Моля ви, братя (и сестри), заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта (която е плод) на Духа, да ме поддържате с усърдна (постоянна) молитва към Бога за мен, 31 да бъда избавен от противниците (на вярата) в Юдея и моята мисия в Йерусалим да бъде благоприятна (приемлива) за светиите (Божиите хора) там. 32 И така, по Божията воля да мога след това радостен да дойда при вас и да си почина във вашата компания. 33 А Бог на мира (който дава духовно спокойствие) да бъде с всички вас! Амин (така да бъде).


Нов Завет, разширен превод (РП)

© Фондация „Съживление“ 2019

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *