Разширено Издание

Стъпвайки на основата и възприемайки философията на английския разширен превод (Amplified Bible), разширеният превод на Новия Завет на български език разкрива различните нюанси на библейския текст. Използвайки разширения, съставени от алтернативни тълкувания на ключови думи, фрази и понятия в текста, както и контекстуални пояснения, преводът цели да предостави едно по-задълбочено разбиране за библейския текст.

Богословски редактор на превода е Мартин Хачикян, завършил бакалавърска програма по богословие (2001) и магистърска програма по библеистика (2009) на ОБФ на ВЕБИ, специализирал в колежа „Уитън“, Чикаго, САЩ (2004) и в Международния баптистки богословски институт (IBTS), Прага, Чехия (2008). Мартин също така е бил преподавател по новозаветен гръцки език във ВДУ „Св. Тривелий“ (2007–2017).

Пояснение за различните видове скоби в текста

Облите скоби „( )“ обхващат разширенията в текста, а правите скоби „[ ]“ се използват за пасажи, които не присъстват във всички ръкописи. 

Информация относно авторските права върху разширения превод на Новия Завет

Разширеният превод на Новия Завет е проект, реализиран от Фондация „Съживление“ и нейните партньори. 

Всички права запазени. Текстът на разширения превод на Новия Завет може да бъде цитиран под всякаква форма (печатна, визуална, дигитална или аудио) в размер на не повече от петстотин (500) стиха без изрично писмено разрешение от издателите, при положение, че цитираните стихове не представляват цяла библейска книга и не съставляват двадесет и пет процента (25%) от материала, в който са цитирани. Копие от материала да се изпрати на издателя.

На титулната или на страницата, обозначаваща авторските права, или на първия екран (в зависимост от вида) на съответния материал, трябва да се изписва следното:

Библейските цитати са от Нов Завет, разширен превод

© Фондация „Съживление“ 2019. Използвани с разрешение.

Запитвания и всякакви други въпроси може да се отправят към:

Фондация „Съживление“

ЖК Борово, бл. 218, вх. А, ет. 4, ап. 10, София 1680

email: revivalfoundation@hotmail.com

mob.: 0894243007