Разширен Нов завет

Стъпвайки на основата и възприемайки философията на английската разширена Библия (Amplified Bible), разширеното издание Новия Завет на български език разкрива различните нюанси на библейския текст. Използвайки разширения, съставени от алтернативни тълкувания на ключови думи, фрази и понятия в текста, както и контекстуални пояснения, това издание цели да предостави едно по-задълбочено разбиране за библейския текст.

Богословски редактори на текста са Мартин Хачикян и Венцислав Стойков.

Мартин Хачикян е завършил бакалавърска програма по богословие (2001) и магистърска програма по библеистика (2009) на ОБФ на „Висшия Евангелски Богословски Институт“ (ВЕБИ), специализирал в колежа „Уитън“, Чикаго, САЩ (2004) и в Международния баптистки богословски институт (IBTS), Прага, Чехия (2008). Мартин също така е бил преподавател по новозаветен гръцки език във ВДУ „Св. Тривелий“ (2007–2017).

Венцислав Стойков е завършил бакалавърска степен по богословие в Библейска академия „Логос“, по късно – факултет на „Висшия Евангелски Богословски Институт“ (ВЕБИ) (1996), и бакалавърска (2002), магистърска (2011) и докторска степен (2017) в Катедрата по класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2001 г. преподава във ВЕБИ дисциплини в областта на Новия Завет. Венцислав е автор е на редица статии, публикувани в списание „Българско богословие“, на книгата „Писма до моя приятел издателя“ и на „Отхвърленият Месия“ – негов превод от старогръцки на български език на Евангелието според Йоан. Венцислав е редактор и на дословния превод от старогръцки на Новия завет.

Пояснение за различните видове скоби в текста

Облите скоби „( )“ обхващат разширенията в текста, а правите скоби „[ ]“ се използват за пасажи, които не присъстват във всички ръкописи. 

Информация относно авторските права върху Разширения Нов Завет

Разширеното издание на Новия Завет е проект, реализиран от Фондация „Съживление“ и нейните партньори. 

Всички права запазени. Текстът на разширеното издание на Новия завет може да бъде цитиран под всякаква форма (печатна, визуална, дигитална или аудио) в размер на не повече от петстотин (500) стиха без изрично писмено разрешение от издателите, при положение, че цитираните стихове не представляват цяла библейска книга и не съставляват двадесет и пет процента (25%) от материала, в който са цитирани. Копие от материала да се изпрати на издателя.

На титулната или на страницата, обозначаваща авторските права, или на първия екран (в зависимост от вида) на съответния материал, трябва да се изписва следното:

Библейските цитати са от Нов завет, разширено издание

© Фондация „Съживление“ 2020. Използвани с разрешение.

Запитвания и всякакви други въпроси може да се отправят към:

Фондация „Съживление“

email: admin@revival.bg

mob.: 0893233007

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.