Себеправедните се опитват да наследят вечен живот чрез дела

Марк 10:17 – И когато излизаше на път, някой се затече, коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?