Щастието на светиите е изобилно и удовлетворяващо

Псалми 36:8Ще се напоят от най-доброто на дома Ти и от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.

Псалми 63:5Като от тлъстина и масло ще се насити душата ми; и с радостни устни ще Те славословят устата ми.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.