Щастието на светиите се намира само в пътя на мъдростта

Притчи 3:17-18Пътищата й са пътища приятни и всичките й пътеки – мир. Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат, и блажени са онези, които я държат.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.