Чародейството ще бъде премахнато

Езекиил 12:23Затова им кажи: Така казва Господ Йехова: Ще направя тази поговорка да престане и няма вече да се употребява за поговорка в Израил. А им кажи: Дните наближават, също – и изпълнението на всяко видение.

Езекиил 12:24Защото няма да има вече никакво лъжливо видение, нито ласкателно предсказване сред Израилевия дом.

Езекиил 13:23Затова няма вече да виждате суети, нито ще предсказвате вече предсказания; и ще избавя народа Си от ръката ви; и ще познаете, че Аз съм Господ.

Михей 5:12 – Ще изтребя магиите от ръката ти; и няма да имаш вече гадатели по облаци;