Скръбта от Бога произвежда покаяние, докарващо спасение

2 Коринтяни 7:10Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.