Слабости и ограничения на човека

роден в грях

Псалми 51:5Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми.

роден в печал

Йов 5:7 – А човек се ражда за печал, както искриците, за да хвърчат високо.

има определено време на земята

Йов 7:1Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник?

дните на, сравнени със сянка

1 Летописи 29:15 –

дните на, като дни на наемник

Йов 7:1Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник?

има малко дни

Йов 14:1 – Човекът, роден от жена, е кратковременен и пълен със смущение.

обикновен лимит на живота

Псалми 90:10Дните на живота ни са естествено седемдесет години или даже, където има сила, осемдесет години; но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме.

невеж относно това, което е добро за него

Еклисиаст 10:2Разумът на мъдрия е в дясната му ръка, а разумът на безумния – в лявата.

невеж относно това, което ще дойде след него

Еклисиаст 10:14Безумният също така умножава думи; но пак човек не знае какво ще бъде; и кой може да му каже какво ще бъде след него?

не се ползва от труда си

Еклисиаст 2:22Защото каква полза за човека от целия му труди от грижата на сърцето му, за което се изморява под слънцето?

Еклисиаст 6:12Защото кой знае кое е добро за човекав живота, във всички дни на суетния му живот, който минава като сянка? Понеже кой ще извести на човека какво ще бъде след него под слънцето?

не може да направлява стъпките си

Еремия 10:23Господи, познавам, че пътят на човека не зависи от него; не е дадено на човека, който ходи, да оправя стъпките си.

Притчи 20:24Стъпките на човека се оправят от Господа; и така, как би познал човек пътя си?

ходи като сянка и всяка нищожност го смущава

Псалми 39:6 – Наистина всеки човек, колкото здраво и да стои, е само лъх. Наистина всеки човек ходи като сянка; наистина всяка нищожност го смущава; трупа съкровища, но не знае кой ще ги прибере.

не може да се оправдае пред Бог

Йов 9:2Наистина зная, че това е така, но как ще се оправдае човек пред Бога?

Йов 25:4И така, как може човек да е праведен пред Бога? Или как може да е чист роденият от жена?

Псалми 143:2И не влизай в съд със слугата Си; защото пред Тебе няма да се оправдае нито един живчовек.

Римляни 3:20Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

не може да очисти себе си

Йов 15:14Какво е човек, за да е чист, и роденият от жена, за да е праведен?

Еремия 2:22Затова, макар и да се измиеш с луга и да употребиш много сапун, пак твоето беззаконие си остава петно пред Мене, казва Господ Йехова.

всичките му пътища са прави в собствените му очи

Притчи 16:2Всички пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете.

няма власт над духа и над деня на смъртта

Еклисиаст 8:8Няма човек, който да има власт над духа, за да задържи духа, нито да има власт над деня на смъртта; и в тази война няма уволнение, нито нечестието ще избави онези, които са предадени на него.

всичко, което има, ще го даде за живота си

Йов 2:4А Сатана отговори на Господа: Кожа за кожа, да! Всичко, което има, човек ще го даде за живота си.

духът му го подкрепя в немощ, но когато отпадне духът, няма подкрепа за

Притчи 18:14Духът на човека ще го подпира в немощта му; кой може да повдига унилия дух?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.