Спасение – по благодат, не чрез дела

Ефесяни 2:8-9 – Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.

Марк 10:25-27 – По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. А те съвсем се зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси? Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.

Римляни 3:20 – Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.

Римляни 11:5-6 – Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат. Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат, а ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело.

Галатяни 2:16 – като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос, и ние повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никой човек.

2 Тимотей 1:9 – Който ни е спасил и призвал със свято призвание не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена,

Тит 2:11 – Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци,

Тит 3:5 – Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е.новорождението и обновяването на Святия Дух,

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.