Спасението е било търсено и изследвано от пророците

1 Петрово 1:10За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която беше назначена за вас.