Спасението е било търсено и изследвано от пророците

1 Петрово 1:10За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която беше назначена за вас.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.