Спасението е далече от нечестивите

Псалми 119:155Избавлението е далеч от нечестивите, защото те не търсят Твоите наредби.

Исая 59:11Всички ревем като мечки и горчиво стенем като гълъби; очакваме правосъдие, но няма, избавление, но е далеч от нас.