Спасението е избавление от

греха

Матей 1:21Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.

1 Йоан 3:5 – И вие знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.

нечистота

Езекиил 36:29Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа и няма вече да ви докарам глад.

дявола

Колосяни 2:15 – И като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува над тях чрез Него.

Евреи 2:14И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т. е. дявола.

Евреи 2:15 – И да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.

гнева

Римляни 5:9Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.

1 Солунци 1:10 – И да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идващия гняв.

настоящия зъл свят

Галатяни 1:4Който отдаде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от злото на сегашния свят, по волята на нашия Бог и Отец.

враговете

Лука 1:71 – Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят.

Лука 1:74 – Да даде на нас, освободени от ръката на неприятелите ни, да Му служим без страх.

вечна смърт

Йоан 3:16-17Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.