Спасението е определено от Бога

1 Солунци 5:9Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос.