Спасението е от Бога

Псалми 3:8От Господа е спасението. Върху Твоя народ нека бъде благословението Ти.

Псалми 37:39 – Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.

Еремия 3:23Наистина празна е очакваната от хълмовете помощ, от шумната тълпа по планините; само в Господа, нашия Бог, е избавлението на Израил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.