Спасението е от Бога

Псалми 3:8От Господа е спасението. Върху Твоя народ нека бъде благословението Ти.

Псалми 37:39 – Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.

Еремия 3:23Наистина празна е очакваната от хълмовете помощ, от шумната тълпа по планините; само в Господа, нашия Бог, е избавлението на Израил.