Спасението е поради Божията любов

Римляни 5:8Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

1 Йоан 4:9В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.

1 Йоан 4:10В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.