Спасението е поради Божията милост

Псалми 6:4Върни се, Господи, избави душата ми; спаси ме заради милосърдието Си;

Тит 3:5Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух.