Спасението Е Поради Божието дълготърпение

2 Петрово 3:15И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както възлюбеният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.