Спасението е съпроводено с новорождение

Ефесяни 4:24 – и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.

2 Петър 1:4 – чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света;

Йоан 3:3 – Исус  му каза:Истина, истина ти казвам:Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.

Йоан 3:8 – Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.

2 Коринтяни 5:17-18 – Затова ако някой е в Христов, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение;

Тит 3:5 – Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е.новорождението и обновяването на Святия Дух,

1 Петър. 1:3 – Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите,

1 Петър. 1:23 – тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае до века.

Ефесяни 2:10 – Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.

Йоан 3:3 – Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.

Йоан 1:13  които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.

2 Коринтяни 5:17 – Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.

1 Петър 1:23 – тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае до века.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.