Спасението е търсено напразно в

идоли

Исая 45:20Съберете се и елате, приближете се, всички вие, избегнали от народите; нямат разум онези, които издигат дървените си идоли и се молят на бог, който не може да спаси.

Еремия 2:28Но къде са твоите богове, които си си направил? Нека те станат, ако могат да те избавят по време на бедствието ти; защото колкото са градовете ти, толкова са и боговете ти, Юдо.

земна сила

Еремия 3:23Наистина празна е очакваната от хълмовете помощ, от шумната тълпа по планините; само в Господа, нашия Бог, е избавлението на Израил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.