Спасението идва при езичниците след падането на юдеите

Римляни 11:11 – Тогава казвам: Спънаха ли се, за да паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното отклонение дойде спасението на езичниците, за да възбуди у тях ревност.