Спасението трябва да бъде изработвано със страх и трепет

Филипяни 2:12 – Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет.