Страхът от Бога е духовен живот

Притчи 14:27Страхът от Господа е извор на живот, за да се отдалечава човек от примките на смъртта.

Притчи 19:23Страхът от Господа спомага за живот; който го има, ще си ляга наситен и няма да срещне зло.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.