Светиите и единството с Христос

Светиите имат единство с Христос в ума

1 Коринтяни 2:16 – Защото: „Кой е познал ума на Господа, зада може да Го научи?“ А ние имаме ум Христов.

Филипяни 2:5 – Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус,

Светиите имат единство с Христос в духа

1 Коринтяни 6:17 – Но който се съединява с Господа, е един дух с Него.

Имат единство с Христос в любовта

Песен на песните 2:16 – Възлюбеният ми е мой – и аз съм негова; пасе стадото си между кремовете.

Песен на песните 7:10 – Аз съм на възлюбения си; и неговото желание е за мен.

Имат единство с Хритос в страданията

Филипяни 3:10 – за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му,

2 Тимотей 2:12 – ако устоим, то и ще царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас;

Имат единство с Христос в Неговата смърт

Римляни 6:3-8 – Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се в смъртта Му? Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото; като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него,

Галатяни 2:20 – Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Имат увереност за единството с Христос

Йоан 14:20 – В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.

Се радват на единство с Христос в Причастието

1 Коринтяни 10:16 – Чашата, която бе благословена и която ние благославяме, не е ли това, да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?

1 Коринтяни 10:17 – Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме.

Се идентифицират с Христос чрез единство

Матей 25:40 – А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мене сте го направили.

Матей 25:45 – Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на нито един от тези, най-малките, то и на Мене не сте го направили.

Деяния 9:4 – И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?

Деяния  8:1 – А Савел одобряваше убиването му. И в същия ден се повдигна голямо гонение против църквата в Йерусалим; и те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските околии.

Са съвършени чрез

Колосяни 2:10 – и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

Са увещани да поддържат единството си с Христос

Йоан 15:4 – Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен.

Деяния 11:23 – който, като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да постоянстват в Господа с непоколебимо сърце.

Колосяни 2:7 – вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.