Светиите и правото учение

се покорява на, от сърце

Римляни 6:17Благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден.

пребъдват в

Деяния 2:42 – И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

украсяват

Тит 2:10 – Да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.

покорството им води до по-сигурно познание на

Йоан 7:17Ако някой иска да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.