Светиите приписват на Бога мъдрост

Даниил 2:20Даниил каза: Да бъде благословено името Божие отвека и довека; защото мъдростта и силата са Негови.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.