Святият Дух дава надежда

Римляни 15:13А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.

Галатяни 5:5Защото ние чрез Духа очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.