Святият Дух дава радост на светиите

Римляни 14:17Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух.

Галатяни 5:22А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност.

1 Солунци 1:6И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби приехте словото с радост, която е от Святия Дух.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.