Святият Дух дава радост на светиите

Римляни 14:17Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух.

Галатяни 5:22А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност.

1 Солунци 1:6И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби приехте словото с радост, която е от Святия Дух.