Святият Дух действа според своята собствена воля

1 Коринтяни 12:11А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както иска.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.