Святият Дух действа според своята собствена воля

1 Коринтяни 12:11А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както иска.