Святият Дух е начинател на новорождението

Йоан 3:5Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Йоан 3:6Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

1 Йоан 5:4Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е нашата вяра.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.