Святият Дух като дух на мъдрост

Исая 11:2 – И Духът Господен ще почива върху него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх от Господа.

Исая 40:13Кой е упътил Духа Господен или като съветник Негов Го е научил?

Исая 40:14С кого се е съветвал Той и кой Го е вразумил и Го е научил на пътя на правосъдието, и Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума?