Святият Дух обвинява света

Йоан 16:8И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд.