Святият Дух разкрива

Божиите неща

1 Коринтяни 2:10А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.

1 Коринтяни 2:13 – Което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.

Христовите неща

Йоан 16:14Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.

бъдещето

Лука 2:26На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния Помазаник.

Деяния 21:11И като дойде при нас, взе пояса на Павел и си върза краката и ръцете, и каза: Ето какво каза Святият Дух: Така юдеите в Йерусалим ще вържат човека, на когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.