Святият Дух се дава

от Небесния Баща

Йоан 14:16И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.

от Христос

Исая 61:3 – Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.

чрез Христовото ходатайство

Йоан 14:16И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.