Свръхестествената сила на апостолите

Матей 10:1 – И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове – да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

Марк 3:15и да имат власт да изгонват бесове.

Марк 6:7 – И като повика дванадесетте, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове.

Марк 16:17И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

Лука 9:1-2 – И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове и да изцеляват болести. И ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.

Лука 10:9и изцелявайте болните в него, и им казвайте: Божието царство е наближило до вас.

Лука 10:17 – И седемдесетте се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват.

Деяния 2:4И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

Деяния 2:43И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

Деяния 5:12-16 – И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа (и те всички бяха заедно в Соломоновия притвор; а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; народът обаче ги величаеше; и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се присъединяваха), така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Събираше се още и множество от градовете около Йерусалим, които носеха болни и измъчваните от нечисти духове; и всички се изцеляваха.

1 Коринтяни 14:18Благодаря на Бога, че аз говоря повече езици от всички ви;

2 Коринтяни 12:12Наистина белезите на истински апостол бяха доказани между вас с пълно търпение, чрез знамения, чудеса и велики дела.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.