Същност на благодатта

Деяния 4:33И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус; и голяма благодат почиваше над всички тях.

Римляни 5:21така че както грехът беше царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ.

Ефесяни 1:7в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат;

Ефесяни 2:7за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.

2 Коринтяни 9:14А и те, с молитви за вас, копнеят за вас поради дадената на вас изобилна Божия благодат.

1 Петрово 4:10Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.

2 Коринтяни 12:9и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.

Римляни 5:15Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината.

Римляни 5:17И ако поради прегрешението на един смъртта се възцари чрез него, единия, то много повече онези, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос.

Римляни 5:20А отгоре на това дойде и законът, за да се умножи прегрешението; а където се умножи грехът, преумножи се благодатта;

Ефесяни 1:6за похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във Възлюбения Си;