Тема: алфа


Битие 1

НАЧАЛО НА СВЕТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО Сътворението 1 В началото Бог сътвори небето и земята. 2 А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. 3 И Бог каза: Да бъде...


Read More

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.