Тема: алфа


Битие 1

НАЧАЛО НА СВЕТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО Сътворението 1 В началото Бог сътвори небето и земята. 2 А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. 3 И Бог каза: Да бъде...


Read More