Тези, които са предопределени за вечен живот вярват в благовестието

Деяния 13:48 – И езичниците, като слушаха това, се радваха и славеха Божието учение; и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот.