Трябва бавно да се гневим

Притчи 15:18 – Яростният човек повдига препирни, а който не се гневи, бързо усмирява крамоли.

Притчи 16:32 – Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия, и който владее духа си – от завоевател на град.

Притчи 19:11 – Благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да не се взира в престъпление.

Тит 1:7 – Защото епископът трябва да бъде непорочен като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, не пристрастен към виното, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба,

Яков 1:19 – Вие знаете това, възлюбени мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;