Трябва да избягваме онези, които причиняват разделения

Римляни 16:17 – И моля ви се, братя, да държите под око тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и странете от тях.