Трябва да се вслушваме в напътствията на Святия Дух

Откровение 2:7Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е сред Божия рай.

Откровение 2:11Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт.

Откровение 2:29Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите.