Търпението е изискване

Тит 2:2Старите мъже да бъдат трезви, почтени, благоразумни, твърди във вярата, в любовта, в търпението.

2 Петрово 1:6 – Към благоразумието си – себеобуздание, към себеобузданието си – търпение, към търпението си – благочестие.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.