Търпението е необходимо за наследяване на обещанията

Евреи 6:12 – Да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията.

Евреи 10:36Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.