Търпението трябва да бъде съпроводено с

благочестие

2 Петрово 1:6 – Към благоразумието си – себеобуздание, към себеобузданието си – търпение, към търпението си – благочестие.

вяра

2 Солунци 1:4 – Така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашето търпение и вяра във всичките ви гонения и в скърбите, които понасяте.

Евреи 6:12 – Да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията.

Откровение 13:10Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук са нужни търпението и вярата на светиите.

себеобуздание

2 Петрово 1:6 – Към благоразумието си – себеобуздание, към себеобузданието си – търпение, към търпението си – благочестие.

дълготърпение

Колосяни 1:11 – Подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост.

радост

Колосяни 1:11 – Подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.