Уповаването на човек

Псалми 118:8По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човека.

Псалми 60:11Помогни ни срещу противника, защото суетно е човешкото избавление.

Исая 2:22Престанете да се надявате на човек, в чиито ноздри е лъх; защото за какво може да се разчита на него?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.