Вдъхновението на апостолите

Матей 10:27Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на светло; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.

Матей 16:17-19Исус му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моят Отец, Който е на небесата. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да я надвият. Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.

Лука 24:45Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.

Деяния 1:2до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал;

Деяния 13:9Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и каза;

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.