Вечният живот е разкрит чрез Христос

Йоан 6:68 – Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.

2 Тимотей 1:10 – А сега е открита с явяването на нашия Спасител Исус Христос, Който чрез благовестието унищожи смъртта и показа вечния живот и нетлението,